POPIS PRIJAVLJENIHRedni broj Ime Prezime Godište Spol Klub Država Staza
1 Nenad Vukadinović 1962 M AK Žumberak Hrvatska 15
2 Ana Bilić 1988 Ž individualac Hrvatska 6
3 josip Petrusa 1956 M Vivodina.noble 15
4 Dragoljub Tomić 1953 M AK Ka-tim Karlovac Hrvatska 15
5 Cro Dado 1968 Ž Plava Krila Hrvatska 15
6 Danijela Marijanović 1979 Ž Ak Vrbovec Hrvatska 15