POPIS PRIJAVLJENIHRedni broj Ime Prezime Godište Spol Klub Država Staza
1 Nenad Vukadinović 1962 M AK Žumberak Hrvatska 15
2 Ana Bilić 1988 Ž individualac Hrvatska 6